Priser & Vilkår

Vilkår og priser -  2018


PROGRAM & INDHOLD


Vilkår og priser nedenfor gælder for programmet 3.-13.marts 2018


Tilmeldingsgebyr


PRISER


Masterclass: Gratis - Tilmelding

Partnerskoler: Sponsoreret af skolen - Tilmelding

Åbent forløb: Kr 2.500   - Tilmelding

AFBESTILLING OG REFUSION


Fuld refundering for alle afbestillinger modtaget  af mogens@lederforendag.dk senest 1. marts 2018. Ingen refundering efter denne dato.Hvem kan deltage?


Tilmelding er åben for alle, forløbet er målrettet for aldersgruppen 16-25, specielt elever under ungdomsuddannelse, herunder STX, HHX, HTX, HF, EUD,  EUX og HF.


Specialforløb for grupper, bl.a.Unge der ikke har afsluttet folkeskolen kan tilmeldes LEDER.forendag/IDOL (mellemtrinet)  og LEDER.forendag.dk/COACH (udskolingen) klassevis.


Universitetsstuderende bl.a. ved KU, CBS, DTU og RUC henvises til Leader for a day programmet. 


Læs mere om LEDER.forendag.2015 IMAGES